fbpx
Zaznacz stronę

prawnicy

+ lekarzom

Blog o prawie dla medyków.

Piszemy jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i nie narażać się na odpowiedzialność.

Prawnicy

Lekarzom

Czy wiesz, że…

Lekarz rezydent skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o zaliczenie okresu skierowania na poczet rezydentury.

Piszemy, by pomagać.

Adw. Agnieszka Terlecka-Ludwiniak
Adw. Marcin Bogdanowicz

Wspólnie prowadzimy Kancelarię Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie. Specjalizujemy się w obsłudze lekarzy i podmiotów leczniczych. Bronimy lekarzy w sprawach o błędy medyczne.

[Czytaj więcej…]

BLOG O PRAWIE DLA MEDYKÓW.

Jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...

Telemedycyna w stacjach dializ

13 maj 2020 | COVID-19, Lekarze, Pacjenci, Pielęgniarki

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy dializach „za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”. Wyjaśniamy co to oznacza.
Zmiany dotyczą sposobu udzielania świadczeń przy hemodializach i hemodiafiltracji (HDF). Zgodnie ze zmienianym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS, przy hemodializie lub hemodiafiltracji w normalnej sytuacji powinien być obecny lekarz w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją z zakresu nefrologii (nefrologii dziecięcej) oraz lekarz internista lub pediatra. Powinna być obecna także pielęgniarka posiadająca stosowne kwalifikacje.

W stanie epidemii ustawodawca dopuścił, by lekarz swoje obowiązki pełnił przez Internet lub telefonicznie, jeżeli:

  1. Przy pacjencie będzie obecna pielęgniarka z właściwymi kwalifikacjami,
  2. Nie będzie to zagrażało życiu pacjenta lub pogorszeniem stanu jego zdrowia.

Kierownicy niektórych placówek mogliby dojść do wniosku, że dializy obsłuży zatem pielęgniarka, a lekarz będzie dyżurował pod telefonem. Nic bardziej mylnego!

Pamiętajcie, że z pacjentem należy przeprowadzić wywiad i badanie przedmiotowe przed, w trakcie i po dializie. Pełną morfologię należy zlecić pacjentowi raz w miesiącu, rozporządzenie nakazuje też wykonywać okresowo:

  • oznaczenie poziomu sodu, potasu, wapnia, fosforu, spKt/V lub URR – co najmniej raz w miesiącu,
  • oznaczenie poziomu transaminazy, fosfatazy alkalicznej, wysycenia transferryny – co najmniej raz na 3 miesiące,
  • oznaczenie poziomu PTH, ferrytyny – co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • badanie RTG klatki piersiowej – co najmniej raz w roku.

Inne badania w zależności od potrzeb. Nie trzeba przypominać, że badania zleca lekarz. Ma on też obowiązek zbadania każdego pacjenta w formie teleporady z pomocą pielęgniarki.

Pamiętajcie więc, że udział lekarza w dializowaniu nie uległ zmianie w żadnym stopniu, zmieniła się tylko forma. Szczególnie pielęgniarki prosimy, aby nie dały się przekonać do samodzielnego rozpoczynania dializowania, bo niemal na pewno narażą się na odpowiedzialność, jeśli pojawią się powikłania.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...