fbpx
Zaznacz stronę

prawnicy

+ lekarzom

Blog o prawie dla medyków.

Piszemy jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i nie narażać się na odpowiedzialność.

Prawnicy

Lekarzom

Czy wiesz, że…

Lekarz rezydent skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o zaliczenie okresu skierowania na poczet rezydentury.

Piszemy, by pomagać.

Adw. Agnieszka Terlecka-Ludwiniak
Adw. Marcin Bogdanowicz

Wspólnie prowadzimy Kancelarię Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie. Specjalizujemy się w obsłudze lekarzy i podmiotów leczniczych. Bronimy lekarzy w sprawach o błędy medyczne.

[Czytaj więcej…]

BLOG O PRAWIE DLA MEDYKÓW.

Jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...

Telemedycyna a kasa fiskalna

22 maj 2020 | Lekarze, Telemedycyna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi platformami do telemedycyny, szczególnie u osób prowadzących indywidualne praktyki. Ponieważ dla wielu z Was jest to nowa dziedzina, pojawia się wiele pytań z nią związanych. Jedno z nich dotyczy kasy fiskalnej. Wyjaśniamy czy trzeba ją mieć, by świadczyć usługi online.

W skrócie:

  • Kasa fiskalna jest obowiązkowa, gdy sprzedaż lub usługi są świadczone na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
  • Rozporządzenie MF określa zwolnienia z używania kas, jednak usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów są z nich wyłączone.
  • Lekarze nie muszą jednak używać kas fiskalnych świadcząc usługi telemedyczne, gdy spełnione są warunki opisane poniżej.

Stosowanie kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 § 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej „ustawa o VAT”) podatnicy sprzedający towary lub usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Minister Finansów określił jednak wyjątki, na podstawie art. 111 § 8 ustawy o VAT wydając rozporządzenie z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519, dalej „ZwolnieniaR”) wskazujące kto i kiedy jest zwolniony z używania kas fiskalnych.

Paragraf 4 ust. 1 pkt 2) lit. f) ZwolnieniaR wyklucza ze zwolnień usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Jednakże § 4 ust. 3 pkt 2) ZwolnieniaR wprowadza wyjątek od tej zasady. Wyjątek pozwala skorzystać ze zwolnienia, gdy usługi są świadczone wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość lub ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy pomocy tych środków. Telemedycyna ewidentnie spełnia ten warunek.

Jednakże przepis wprowadza też drugą przesłankę zwolnienia, odsyłając do poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Mianowicie zwolnienie stosuje się, jeżeli „świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej” na rachunek bankowy lub w SKOKu, „a z ewidencji i dowodów dokumentujących jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Jak to się ma do telemedycyny?

Portale do telemedycyny najczęściej nie pośredniczą w płatnościach, co znaczy, że otrzymujecie je bezpośrednio od klienta. Zapłata następuje przy pomocy PayU, BLIKa, Revoluta, kartą lub przelewem. Przelew nie budzi wątpliwości, jednak czy pozostałe metody pozwalają uzyskać zwolnienie?

Tak. W interpretacji indywidualnej 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ z 6 listopada 2017 r. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że płatności przez platformy takie jak PayU czy Przelewy24 spełniają przesłanki do zwolnienia, gdyż następują za pośrednictwem banku, a otrzymujący płatność posiada dokumenty identyfikujące jednoznacznie usługę. (Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach: 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ, IPPP2/4512-128/15-6/RR, IPPP2/443-542/14-2/MT/DG, IPPP2/443-1127/13-2/KOM). Przesłanki spełni zatem także BLIK oraz Revolut. W odniesieniu do kart płatniczych, gdy płatność pobierana jest internetowo, Dyrektor KAS również potwierdził stosowanie zwolnienia – interpretacja indywidualna z 1 lutego 2018 r., 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ.

A zatem udzielając teleporad nie musicie się martwić kupnem kasy fiskalnej. Przepisy zwalniają Was z tego obowiązku. Pamiętajcie, że dotyczy to tylko świadczeń udzielonych w całości na odległość.

 

P.S. Bardziej dociekliwi zauważą, że powołane w tekście interpretacje zostały wydane przed wejściem w życie obecnego rozporządzenia w sprawie zwolnień. Spieszymy wyjaśnić: te rozporządzenia są wydawane na czas określony. Poprzednie wersje, obowiązujące w czasie wydania tych interpretacji, zawierały zapisy identyczne z poz. 37 załącznika do obecnego ZwolnieniaR.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...