fbpx
Zaznacz stronę

prawnicy

+ lekarzom

Blog o prawie dla medyków.

Piszemy jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i nie narażać się na odpowiedzialność.

Prawnicy

Lekarzom

Czy wiesz, że…

Lekarz rezydent skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o zaliczenie okresu skierowania na poczet rezydentury.

Piszemy, by pomagać.

Adw. Agnieszka Terlecka-Ludwiniak
Adw. Marcin Bogdanowicz

Wspólnie prowadzimy Kancelarię Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie. Specjalizujemy się w obsłudze lekarzy i podmiotów leczniczych. Bronimy lekarzy w sprawach o błędy medyczne.

[Czytaj więcej…]

BLOG O PRAWIE DLA MEDYKÓW.

Jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...

SARS-CoV-2 – Skierowanie lekarza do pracy na innym oddziale

13 kw. 2020 | Lekarze, Rezydenci

Czy i w jakiej formie pracodawca może mnie skierować do pracy na innym oddziale?

I. Specjaliści i lekarze nierezydenci

Skierowanie lekarza-nierezydenta oraz specjalisty może nastąpić na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, gdy:
– występują uzasadnione potrzeby pracodawcy
– nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia
– odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jeśli te przesłanki są spełnione, można powierzyć pracownikowi pracę na innym stanowisku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Zmiana nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Może nastąpić w formie ustnego polecenia. Odmowa może być uznana za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Pracownik ma prawo zakwestionować, czy uzasadnione potrzeby pracodawcy rzeczywiście występują, jednak podczas stanu epidemii trzeba mieć na uwadze ogólne braki kadrowe i podwyższoną gotowość, w której pozostają szpitale. Sam fakt epidemii nie jest jednak wystarczającym uzasadnieniem.

Rozważenia wymaga także, czy lekarz posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na oddziale, na który został skierowany. Naszym zdaniem to, jak rygorystycznie będziemy oceniali kwestię kwalifikacji będzie zależeć od tego, w jak trudnej sytuacji znajduje się szpital. Sądzimy tak, ponieważ praca lekarza polega na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, w związku z czym „jakiś” lekarz jest ciągle lepszy niż żaden – ale tylko w sytuacji nagłej, krótkotrwałej. Można jednak założyć, że np. skierowanie neonatologa do operacji chirurgicznych będzie zbyt daleko posunięte.

II. Lekarze rezydenci i stażyści

W przypadku lekarzy rezydentów wprowadzono odrębne zasady. Zgodnie z art. 16m § 15 i 16 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm., dalej: „UZL”). Na mocy art. 16m § 15 pkt 2) pracodawca może w okresie epidemii skierować rezydenta do innych zadań niż wynikających z jego umowy o pracę. Wyłączono zatem przesłankę uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Podobnie przepis nie uzależnia skuteczności skierowania od kwalifikacji lekarza rezydenta. Zgodnie z art. 16m § 16 UZL ma on wykonywać nowe obowiązku pod kierownictwem lekarza specjalisty, który na czas skierowania przejmuje uprawnienia kierownika specjalizacji.

Podobnie na podstawie art. 15 § 8a i 8b UZL lekarz stażysta może zostać skierowany do innych zadań. W tym przypadku muszą one jednak odpowiadać poziomowi jego wiedzy i umiejętności. Stażysta również pracuje pod okiem lekarza specjalisty.

Zarówno rezydenci, jak i stażyści mogą złożyć wniosek odpowiednio do Ministra Zdrowia (stażysta) i Dyrektora CMKP (rezydent) o zaliczenie okresu wykonywania innych zadań do okresu specjalizacji lub stażu.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...