fbpx
Zaznacz stronę

prawnicy

+ lekarzom

Blog o prawie dla medyków.

Piszemy jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i nie narażać się na odpowiedzialność.

Prawnicy

Lekarzom

Czy wiesz, że…

Lekarz rezydent skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o zaliczenie okresu skierowania na poczet rezydentury.

Piszemy, by pomagać.

Adw. Agnieszka Terlecka-Ludwiniak
Adw. Marcin Bogdanowicz

Wspólnie prowadzimy Kancelarię Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie. Specjalizujemy się w obsłudze lekarzy i podmiotów leczniczych. Bronimy lekarzy w sprawach o błędy medyczne.

[Czytaj więcej…]

BLOG O PRAWIE DLA MEDYKÓW.

Jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...

SARS-CoV-2 – informacje dla lekarzy rezydentów i stażystów

10 kw. 2020 | Lekarze, Prawo pracy, Rezydenci

Jak skierowanie lekarza stażysty przez wojewodę do pracy w innym szpitalu lub przez pracodawcę do pracy na innym oddziale wpływa na długość stażu?

Na podstawie art. 15 § 8a pkt 1) i 2) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm., dalej: „UZL”) lekarz stażysta może zostać skierowany: decyzją wojewody do pracy w innym szpitalu przy zwalczaniu epidemii a kierownika placówki – do realizacji innych zadań, niż to wynika z umowy o odbywanie stażu, np. na innym oddziale. Zgodnie z art. 15 § 8b UZL praca powinna być dostosowana do jego wiedzy i umiejętności i podlegać nadzorowi wyznaczonego lekarza specjalisty.

Na wniosek stażysty na podstawie art. 15 § 8c UZL Minister Zdrowia może zaliczyć mu okres wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii jako równoważny z okresem stażu. Zaliczenie lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, która podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych.

Co ważne, art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm., dalej: „UZoZZ”) przewiduje, że do pracy przy zwalczaniu epidemii w obrębie województwa kieruje wojewoda, a poza obszar województwa – Minister Zdrowia. Przepis art. art. 15 § 8a pkt 1) UZL, który przewiduje skierowanie tylko przez wojewodę, jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 47 UZoZZ, więc przepisy UZL mają pierwszeństwo.

Oznacza to, że nie ma możliwości wysłania stażysty do pracy poza obręb województwa, w którym mieszka lub pracuje.

Jak skierowanie lekarza rezydenta przez wojewodę do pracy w innym szpitalu lub przez pracodawcę do pracy na innym oddziale wpływa na długość rezydentury?

Skierowanie jest dopuszczalne na podstawie art. 16m § 15 pkt 1) UZL – przez wojewodę do innego szpitala i na podstawie art. 16m § 15 pkt 2) UZL – przez pracodawcę do innych zadań. Lekarz wykonuje pracę pod nadzorem specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki. Lekarz ten nabywa uprawnienia kierownika specjalizacji na czas delegacji (§ 16).

Skierowanie dotyczy tylko umowy o pracę, rezydenci mający zawarte kontrakty na pracę w innych placówkach na dyżury lub w NPL nie mogą być skierowani przez kierowników tych placówek.

Lekarz rezydent może złożyć wniosek do dyrektora CMKP o uznanie czasu pełnienia zadań wynikających ze skierowania za czas równoważny ze szkoleniem specjalizacyjnym. Na wniosek nie ma określonego terminu. Dyrektor CMKP wydaje decyzję administracyjną, która podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych.

Analogicznie jak u stażystów trzeba zaznaczyć, że art. 47 UZoZZ przewiduje, że do pracy przy zwalczaniu epidemii w obrębie województwa kieruje wojewoda, a poza obszar województwa – Minister Zdrowia. Przepis art. art. 16m § 15 pkt 1) UZL, który przewiduje skierowanie tylko przez wojewodę, jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 47 UZoZZ, więc przepisy UZL mają pierwszeństwo.

Oznacza to, że nie ma możliwości wysłania rezydenta do pracy poza obręb województwa, w którym mieszka lub pracuje.

Brakowało mi tylko jednego kursu do ukończenia rezydentury, który został odwołany – co mogę zrobić?

Zgodnie z art. 16m § 18 UZL jeżeli lekarz rezydent zrealizował wszystkie inne kursy, a zrealizowanie odwołanego kursu wymaga wydłużenia szkolenia o ponad 3 miesiące, z mocy prawa jest zwolniony z brakującego kursu. Warunkiem jest, aby jego odwołanie wynikało w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...