Inicjatywa Prawnicy Lekarzom jest odpowiedzią na potrzeby lekarzy dotyczące problemów z przestrzeganiem prawa pracy przez dyrektorów szpitali. Rozpoczęli ją prawnicy na prośbę działaczy środowiska lekarzy rezydentów. Prawnicy będą udzielać lekarzom bezpłatną pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i płacy. Już teraz chętnych do pomocy jest około 80 prawników z całego kraju.

„Chcemy pomóc Wam lekarzom w odzyskaniu równoprawnej pozycji wobec Waszych pracodawców. Chcemy przeciwdziała różnorodnym formom mobbingu dyrekcji szpitali, aby dać Wam lekarzom narzędzia do ochrony waszych praw pracowniczych i byście mogli podejmować samodzielne decyzje dotyczące warunków pracy”.

Z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy lekarz, który pracuje na podstawie umowy o pracę w publicznym szpitalu lub innej publicznej jednostce ochrony zdrowia. Pomoc prawna dotyczy warunków pracy lub płacy.

  Jak się skontaktować z prawnikiem?

 

Wystarczy wysłać wiadomość pod adres prawnicylekarzom@gmail.com.

W wiadomości prosimy podać:
–   S.O.S  wskazanie miasta i województwa, w którym lekarz wykonuje zawód,
–   krótki opis, czego dotyczy problem oraz
–   oczekiwany termin i sposób kontaktu prawnika (mail lub kontakt telefoniczny – prosimy o podanie telefonu lekarza).

Do dyspozycji jest również link na facebook-u dotyczący akcji.

Wiadomość zostanie przekazana do jednego z prawników działających najbliżej miejsca wykonywania zawodu przez lekarza.

Lekarz otrzyma kontakt telefoniczny i mailowy do prawnika i skontaktuje się z prawnikiem w sposób i terminie oczekiwanym przez lekarza, aby dalej podjąć bezpośrednią współpracę.

W przypadku, jeśli nie uda się go nawiązać w ciągu 24 godzin, prosimy o wiadomość w tej sprawie na ten sam mail. Będziemy wdzięczni jeśli będziecie Państwo pamiętać, że wszyscy zaangażowani prawnicy normalnie na co dzień pracują. Należy zatem spodziewać się, że mogą nie odebrać telefonu ze względu na obowiązki służbowe (trwające spotkania, rozprawy itp.). Gdyby nie oddzwonili, prosimy o próbę ponownego kontaktu telefonicznego! Chcemy się z Wami skontaktować!

 Jak formułować pytania?

 

Prosimy o przesyłanie możliwie krótkich opisów problemu, dokładniejsze omówienie sprawy nastąpi w trakcie bezpośredniego kontaktu z prawnikiem.

Prosimy pamiętać, że pomoc w ramach akacji Prawnicy Lekarzom dotyczy tylko problemów z wykonywaniem zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.

Inspired by Inspir8